SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  118  / Gotowi na powtórkę

 

Szwajcarska duma z najlepszej polskiej kolei dojazdowej

 
Gotowi na powtórkę

 
– Szwajcarski wkład w rozwój WKD pozwolił na zrealizowanie inwestycji, które przyczyniły się do tego, że dziś Warszawska Kolej Dojazdowa może nosić miano kolei nowoczesnej. Projekt, który zrealizowaliśmy w ciągu 5 lat przyczynił się m.in. do całkowitej wymiany starego taboru na nowoczesne pociągi co zostało bardzo dobrze odebrane przez naszych pasażerów. Poszczególne działania w zakresie infrastruktury przeprowadzone przy wsparciu szwajcarskim zabezpieczyły również potrzeby naszej spółki na najbliższą przyszłość. – mówi p.o. Prezesa Zarzadu WKD Michał Panfil.

Nowoczesny i ekologiczny transport publiczny, komfort, bezpieczeństwo podróży i pasażerów oraz zmodernizowana infrastruktura to główne elementy charakteryzujące każdego nowoczesnego przewoźnika. Osiągniecie wysokiego standardu usług i jego utrzymanie na odpowiednim poziomie wymaga zaangażowania sporych środków finansowych, nawet kilkuset milionów złotych. Skąd i w jaki sposób je zdobyć? To pytanie dręczy wielu, nie tylko, przewoźników. Najlepszym rozwiązaniem jest tzw. finansowanie zewnętrzne czyli korzystanie z programów pomocowych Unii Europejskiej, EuropejskiegoO bszaru Gospodarczego, a także krajów z nimi stowarzyszonych. Jednym z nich był prowadzony w latach 2007 – 2017 Szwajcarsko–Polski Program Współpracy, w ramach którego Polska otrzymała 489 milionów franków szwajcarskich.

 

NOWE POCIĄGI I NIE TYLKO

W czerwcu minęło 5 lat od podpisania umowy na realizację projektu KIK/22 pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”. Zanim doszło do tego aktu, przez ponad 3 lata trwały czynności proceduralne związane z przygotowaniem (strona szwajcarska szczegółowo i skrupulatnie oceniała zarówno Zarys Projektu jak i Kompletną Propozycję Projektu). Zrealizowano szereg istotnych i konkretnych działań, których celem były przede wszystkim poprawa komfortu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów a także zamontowanie nowoczesnego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoringu na wszystkich stacjach i przystankach osobowych położonych wzdłuż linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Projekt obejmował realizację następujących przedsięwzięć:

  • zakup nowych pociągów,
  • stworzenie nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na wszystkich stacjach i przystankach WKD,
  • działania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez modernizację infrastruktury torowej oraz zabudowę dodatkowych zabezpieczeń na przejazdach kolejowych,
  • zakup specjalistycznych urządzeń do profesjonalnej obsługi i serwisowania użytkowanego taboru kolejowego.

Najbardziej widocznym i trwałym efektem realizacji tego projektu są elektryczne zespoły trakcyjne serii EN100 zaprojektowane i wykonane specjalnie dla WKD w zakładach NEWAG S.A. w Nowym Sączu. Pojazd serii EN100 (typ 39WE) to normalnotorowy elektryczny zespół trakcyjny (ezt) wyprodukowany w latach 2015 – 2016 w 6 egzemplarzach. Tabor przystosowany jest do pracy pod napięciem 3kV. Kontrakt na dostawę pojazdów został zawarty w sierpniu 2014. W lutym 2016 producent ukończył pierwszy skład i rozpoczęto jego homologację; do normalnej eksploatacji wszedł 28 maja 2016. Następnego dnia wprowadzono do ruchu kolejne dwie jednostki. Ostatnia z zamówionych jednostek trakcyjnych zaczęła wozić pasażerów 24 sierpnia 2016.

 

 

„Wszystkie zadania podjęte w ramach projektu przez naszą spółkę ukierunkowane były na nowoczesność i komfort naszych pasażerów. Wymiana starego taboru na nowe pociągi zabezpieczyła potrzeby spółki na najbliższe lata. System informacji pasażerskiej to kolejny element projektu ukierunkowany na nowoczesność i rozwiązania XXI wieku. System kamer wideomonitoringu na wszystkich stacjach i przystankach WKD to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Dodatkowo podkreślić należy, że z udziałem środków szwajcarskich zbudowaliśmy również nowe systemy zabezpieczeń i sygnalizacji na 16 przejazdach kolejowych.” – podkreśla Członek Zarządu WKD, Jolanta Dałek.

– Szwajcaria niezależnie od topografii terenu, na którym się znajduje ogromną wagę przywiązuje właśnie do transportu kolejowego, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego – mówi Guido Beltrani, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii. – Projekt zrealizowany przez Warszawską Kolej Dojazdową zmierzał do udoskonalenia jakości oferowanych usług oraz komfortu obsługi – poprzez skrócenie czasu podróży, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, poprawę połączeń, podwyższenie poziomu dostępu do informacji. Nie bez znaczenia były również aspekty społeczne – uwzględniające osoby starsze lub o ograniczonej mobilności. Nie należy również zapominać o zwiększeniu równowagi środowiskowej i społecznej. Jesteśmy dumni, że Warszawska Kolej Dojazdowa zyskała uznanie jako najlepsza kolej dojazdowa w Polsce – podsumowuje Dyrektor Guido Beltrani.

Realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę komunikacji w sześciu gminach (Michałowice, Brwinów, Pruszków, Podkowa Leśna, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki) i dwóch dzielnicach Warszawy (Ochota i Włochy) w ramach południowo-zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej – poprzez wzrost komfortu podróży i poczucia bezpieczeństwa. Docelowo zwiększyła się znacząco spójność gospodarcza i społeczna tego obszaru, pozwalając na zmniejszenie różnic pomiędzy ośrodkiem centralnym a słabiej rozwiniętym pod względem strukturalnym regionem, a w szerszej perspektywie – pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami Europy Zachodniej, co stanowi główny cel szwajcarskiej pomocy.

 

OD PROJEKTU DO EFEKTÓW

Całkowity koszt wszystkich inwestycji wyniósł 146 mln zł (37 mln CHF), z tego ponad 76 mln zł (19,4 mln CHF) pochodziło ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych: zakup 6 nowych pojazdów (dł. 60 m, napęd elektryczny, przystosowane do pracy pod napięciem zasilania 3kV prądu stałego), zapewniających przewóz 505 pasażerów (w tym 164 na miejscach siedzących), klimatyzowanych, wyposażonych w nowoczesne systemy informacji pasażerskiej oraz systemy zliczania podróżnych.

Koszt realizacji działania: 98,23 mln PLN brutto (79,86 mln PLN netto), w tym współfinansowanie SPPW: 45,52 mln PLN.

 

 

System Informacji Pasażerskiej i Monitoringu: system dynamicznej informacji pasażerskiej o aktualnej sytuacji ruchowej wraz z systemem monitorowania stacji i przystanków – w oparciu o detekcję położenia pojazdów oraz transmisję prognozowanych danych do peronowych wyświetlaczy informacji pasażerskiej. Obejmuje 101 tablic informacyjnych, łączność INFO/SOS oraz 86 kamer wideomonitoringu.

Koszt realizacji działania: 5,77 mln PLN brutto (4,69 mln PLN netto), w tym współfinansowanie SPPW: 2,67 mln PLN.

Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz samoczynnego systemu ostrzegania na przejazdach kolejowych linii WKD: 16 przejazdów kolejowych, na linii nr 47: Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska, wyposażono w urządzenia ostrzegające o zbliżającym się pociągu.

Koszt realizacji działania: 14,19 mln PLN brutto (11,53 mln PLN netto), w tym współfinansowanie SPPW: 9,8 mln PLN.

Kompleksowa naprawa toru na linii WKD: cel: utrzymanie właściwych parametrów infrastruktury służącej sprawnemu prowadzeniu ruchu pasażerskiego o odpowiednim komforcie. Przeprowadzono prace na długości 25 km pomiędzy Warszawą, Komorowem, Podkową Leśną i Milanówkiem.

Koszt realizacji działania: 23,95 mln PLN brutto (19,47 mln PLN netto), w tym współfinansowanie SPPW: 16,55 mln PLN.

Dostawa i montaż urządzeń do obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych: montaż fabrycznie nowych podestów (dł. 60 m, wysokość 4 m) po obu stronach jednego z kanałów przeglądowych hali naprawczej.

Koszt realizacji działania: 1,46 mln PLN brutto (1,19 mln PLN netto), w tym współfinansowanie SPPW: 0,67 mln PLN.

 

Krzysztof Kozik

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |