SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  118  / Maruderzy, czyli różnice w ocenie…

 

Duże dysproporcje w wykorzystaniu funduszy UE?

 
Maruderzy, czyli różnice w ocenie…

 W wykorzystaniu funduszy UE ciągle są bardzo duże różnice między regionami – z jednej strony są liderzy: Pomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie, Opolskie, a z drugiej „maruderzy”: Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie – zauważył niedawno wiceszef Ministerstwa Rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

Zdaniem wiceministra rozwoju różnice między regionami wynikają ze „sprawności administracyjnej samorządów”. – Mamy zagospodarowane 46 proc. wszystkich środków pochodzących z UE (...) w programach krajowych mamy już 49 proc. środków w podpisanych umowach, a w programach regionalnych 42 proc. Przypomnę, że naszym celem na ten rok jest objęcie umowami połowy wszystkich środków z UE – mówił Kwieciński w listopadzie. – To co sobie zaplanowaliśmy – realizujemy. Natomiast nadal występuje różnica pomiędzy programami krajowymi a regionalnymi, szczególnie jeżeli chodzi o wydatki – wskazał i wyraził nadzieję, że w ostatnich tygodniach tego roku „regiony zdecydowanie przyspieszą”.

Wiceminister ocenił, że zakładane na ten rok cele kontraktacji zostaną osiągnięte prawdopodobnie w przypadku wszystkich programów krajowych. Wśród liderów wymienił programy Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia oraz Infrastruktura i Środowisko.

W przypadku programów regionalnych – jak mówił – celu tego pewnie nie uda się osiągnąć w odniesieniu do wszystkich, „chociaż myślę, że tu nie będzie aż takiego dużego odbicia od zakładanych celów. Natomiast będziemy mieli znaczące różnice, jeżeli chodzi o wydatkowanie, tu widać wyraźnie, że zdecydowana większość regionów pewnie nie osiągnie zakładanych poziomów i również nie zrealizuje nie tylko tych planów, które my sobie założyliśmy w programie rządowym, ale nawet tych planów, które regiony same przygotowały i wysłały do KE” – zaznaczył Kwieciński.

Jak podkreślił, zróżnicowanie wśród regionów jest bardzo duże – Z jednej strony są województwa: pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, które są liderami. A z drugiej strony mamy takie regiony, które są ewidentnymi maruderami (...) jak województwo świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie czy lubelskie – uważa Jerzy Kwieciński.

Według MR najlepiej w regionalnych programach operacyjnych (RPO) uruchamiane są środki dla firm – rozdysponowano średnio 50 proc. funduszy, przy czym poziom kontraktacji waha się od 34 proc. w Małopolsce do 71 proc. w Wielkopolsce. W pozostałych obszarach jest znacznie słabiej. Na przykład w dotyczącym projektów ICT, kilka regionów nie podpisało żadnej umowy (Opolskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Zachodniopomorskie). Powolne tempo występuje też przy inwestycjach B+R – kontraktacja średnio dla 16 RPO kształtuje się na poziomie 19 proc. alokacji. Podobne opóźnienia są w obszarze dostosowania do zmian klimatu i projektach środowiskowych.

Zgodnie z danymi resortu do 31 października we wszystkich programach na lata 2014-2020 złożono 68 045 wniosków o dofinansowanie na całkowitą kwotę 421,5 mld zł. W tym ponad 260,3 mld zł to unijne dofinansowanie.

Z beneficjentami podpisano 25 150 umów na kwotę ponad 225,5 mld zł. W tym wkład UE wynosi ponad 141,5 mld zł, co stanowi 46 proc. dostępnych funduszy europejskich. Wartość zakontraktowanych w 2017 r. projektów wyniosła 111,2 mld zł, w tym dofinansowanie UE to 68,4 mld zł. Niemal 63 proc. wsparcia UE alokowano w ramach krajowych programów.

Wartość wydatków rozliczonych na poziomie beneficjentów to ponad 41,1 mld zł, a w części dofinansowania UE ok. 29,9 mld zł, tj. 9,7 proc. puli na lata 2014-2020.

Do 30 września Komisja Europejska wypłaciła Polsce niemal 5,3 mld euro z polityki spójności – najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. To 32 proc. z 16,3 mld euro przekazanych dotychczas państwom członkowskim. Jednocześnie jest to 6,8 proc. alokacji dostępnej dla naszego kraju w ramach perspektywy 2014-2020 (bez funduszy Europejskiej Współpracy Terytorialnej). – Jesteśmy ewidentnym liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie środków w polityce spójności. Nadal ten udział jest bardzo wysoki – skomentował Kwieciński.

 

UDERZ W STÓŁ…

Z takim stanowiskiem wiceszefa MR nie zgadza się zarząd województwa świętokrzyskiego, który w przesłanym komunikacie zwraca uwagę, że w regionie prowadzony jest dwustopniowy system kontraktacji funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020.

– Polega on na zawieraniu wstępnych umów, tzw. pre-umów (będących gwarancją finansowania i dających wnioskodawcom czas na przygotowania pełnej dokumentacji) i dopiero w następnej kolejności, po uzupełnieniu dokumentacji i uzyskaniu wszelkich wymaganych zezwoleń, ostatecznych umów finansowych. Wyszliśmy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów funduszy unijnych, którzy dzięki takiemu rozwiązaniu nie są „na starcie”, gdy nie mają gwarancji finansowania z RPO, obciążani kosztami sporządzania pełnej dokumentacji projektowej – poinformowano w komunikacie.

Według zarządu województwa takie rozwiązanie powoduje, że region świętokrzyski w zestawieniach Ministerstwa Rozwoju, które uwzględnia jedynie podpisane umowy (bez pre-umów), wskazywany jest jako ten, który gorzej radzi sobie z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego. – Po zsumowaniu umów i pre-umów zawartych w ramach RPOWŚ 2014-2020 zakontraktowanych zostało już 45,6 proc. środków z kwoty 5,6 mld złotych jaką mamy do wykorzystania w obecnym okresie unijnego finansowania. Jest to znacznie powyżej średniej krajowej dla programów regionalnych – wg. Ministerstwa Rozwoju poziom ten wynosi 42 proc. – można przeczytać w komunikacie.

Podkreślono również, że „określanie Świętokrzyskiego jako „marudera” w wydatkowaniu funduszy unijnych jest nieuprawnione i krzywdzące, a dwustopniowy system kontraktacji powinien być wskazywany jako godny naśladowania, beneficjenci nie są bowiem narażani na niepotrzebne wydatki związane z przygotowaniem projektów, które nie mają szans na dofinansowanie”.

 

(Opr. AS na podstawie PAP)

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |