SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  118  / Modus operandi

 

Alpy Karpatom – Swiss Conribution

 
Modus operandi
lokalnej polityki rozwojowej

 Głównym założeniem 5-letniego projektu” Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” było przeniesienie na lokalny grunt szwajcarskich dobrych praktyk, z zakresu turystyki oraz produktu lokalnego. Projekt realizowany był na terenie województwa podkarpackiego, a jego beneficjentami docelowymi mieszkańcy powiatów sanockiego, krośnieńskiego, leskiego i bieszczadzkiego. Zastosowana podczas realizacji projektu metodologia i zrealizowane działania mogą stanowić „modus operandi” lokalnej polityki rozwojowej na obszarach górskich.

 

Podczas realizacji projektu współpracowano z instytucjami szwajcarskimi w tym: Swiss Intrcoopration (opracowanie analiz wstępnych, w kontekście doświadczeń szwajcarskich możliwych do wdrożenia w regionie) , Helvetas Swiss Intercooperation (standardy szwajcarskie) z Berna oraz AKonsult z Rheinfelden (organizacja staży). Dzięki nawiązanej współpracy i wizytom w Szwajcarii, uczestnicy projektu mieli możliwość zetknięcia się z cenioną na świecie szwajcarską kulturą turystyczną i potęgą marki szwajcarskiej. Należy zaznaczyć, że współpraca ze Szwajcarią w regionie jest nowością i jest w niej dalszy duży potencjał rozwojowy.

Projekt był rozpoznawalny jako „pomoc szwajcarska”, a nazwa Alpy Karpatom przyjęła się bardzo szybko wśród mieszkańców regionu.

 

 

Całkowity budżet projektu wyniósł 4 912 662 franków szwajcarskich. Ponad 80 % budżetu projektu przekazano mieszkańcom w formie dotacji. Pozostałe fundusze przeznaczono na opracowanie analiz regionalnych, przeprowadzenie staży w Szwajcarii, organizację szkoleń oraz ogólnopolską kampanię promującą region.

Schematy dotacyjne wdrożono trzykrotnie dla firm i dwukrotnie dla organizacji pozarządowych. Dzięki dotacjom rozbudowano i uatrakcyjniono wiele obiektów turystycznych. Za kwalifikowane uznawano także, zakupy sprzętu turystycznego, maszyn i środków transportu. Dofinansowano na przykład zakup drezyn rowerowych, które wkrótce w Polsce zostały uznane za najlepszy produkt turystyczny. Producenci wyrobów uatrakcyjnili swoja ofertę doskonaląc istniejące i wprowadzając nowe produkty lokalne. Dzięki dotacjom produkty przeszły znaczącą metamorfozę, polegającą na zmianie sposobu pakowania, prezentacji i metod sprzedaży.

Staże w Szwajcarii przeprowadzono w instytucjach działających w branży turystycznej (np. znakowanie szlaków turystycznych), w instytucjach zajmujących sie produkcją lokalną (np. produkcja serów i makaronu) oraz w instytucjach zajmujących sie organizacją atrakcji turystycznych (np. sokolnictwo użytkowe, prowadzenie hoteli historycznych oraz sprzedaż pamiątek).

W tym samym czasie rozpoczęto intensywną kampanię promocyjną regionu. Wprowadzano nowe w regionie – aczkolwiek stosowane szeroko na świecie – formy promocji takie jak: maskotka regionu, spoty reklamowe, film i książka na temat historii i teraźniejszości regionu, wystawy i konkursy, oraz liczne gadgety i materiały promocyjne. Przeprowadzono pilotażowe działania polegające na opracowaniu wzornika karpackiego. Pięcioletnia kampania promocyjna regionu zwróciła oczy turystów z Polski i Europy na Bieszczady. W ostatnim roku realizacji projektu odnotowano rekordowy wzrost ruchu turystycznego. Były to wartości o ponad 23% większe niż w 2015 roku, oraz o 50% większe niż przeciętnie w latach 2012-2014. Jakkolwiek uznać można, że częściowo wzrost ten został spowodowany czynnikami zewnętrznymi, to jednak tak wysoki przyrost turystów świadczy o zainteresowaniu regionem, spowodowanym jego wewnętrzną przemianą, w tym: przeprowadzeniem setek inwestycji w turystyce, wzrostem standardów usług i dostępem do informacji. Uczyniono duży krok w kierunki postrzegania regionu jako atrakcyjnej wizerunkowo całości. W Polsce ramach działań promocyjnych podjęto współpracę z wieloma instytucjami w tym : National Geographic Polska, TVN, Polsat, TVP Historia, TVP Kultura, Sejm RP, Parlament Europejski, Dom Polski w Brukseli, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi. Współpracowano z dziennikarzami w osobach Martyny Wojciechowskiej, Jerzego Sadeckiego i Grzegorza Gajewskiego.

Rozpoznawalność projektu w regionie znakomicie wsparła produkcja maskotki rysia karpackiego. Maskotka z powodzeniem licytowana była podczas pięciu edycji akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Maskotki przekazywane były do centrali WOŚP w Warszawie oraz do komitetów regionalnych na Podkarpaciu. Maskotki przez kilka lat „pomagały” instytucjom w regionie, podczas zabiegania o fundusze na różne cele w tym na rehabilitację dzikich zwierząt.

 

Zespół projektowy, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Zarząd i Rada Fundacji Karpackiej-Polska

 

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji projektowej należy podkreślić, że projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem i jego użyteczność podkreślały wielokrotnie na forum publicznym władze rządowe i samorządowe. Analizy powykonawcze projektu są tym bardziej optymistyczne, iż mieliśmy do czynienia z projektem realizowanym na obrzeżach kraju, oddalonym o setki kilometrów od dużych centrów administracyjno-gospodarczych i miejsc podejmowania decyzji.

 

Zofia Kordela-Borczyk
Prezes Zarządu Fundacji Karpackiej Polska i Dyrektor projektu

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |