SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  118  / Pieniądze na wyciągnięcie ręki

 

Warto brać przykład:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 
Pieniądze na wyciągnięcie ręki

 
Kilka miesięcy temu zapowiadałem, że Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w większym niż do tej pory stopniu będzie realnie wspierać małe i średnie firmy, a także inwestować w start-upy, które odgrywają coraz większą rolę na gospodarczej mapie Małopolski. W rok 2018 wchodzimy pakietem nowych propozycji, wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacji w województwie małopolskim. Są wśród nich zarówno projekty współfinansowane ze środków unijnych, jak i autorskie propozycje MARR, na które szukamy finansowania na rynku.

 

Część projektów jest jeszcze w fazie oceny, bądź przygotowań ale już dzisiaj wiadomo, że skala wsparcia finansowego oferowanego przez MARR S.A. mikro, małym i średnim firmom będzie kilkukrotnie większa niż w ostatnich latach.

Część projektów jest jeszcze w fazie oceny, bądź przygotowań ale już dzisiaj wiadomo, że skala wsparcia finansowego oferowanego przez MARR S.A. mikro, małym i średnim firmom będzie kilkukrotnie większa niż w ostatnich latach.

W roku 2018 chcemy mocno stawiać na społeczny wymiar biznesu. Już w styczniu w każdym z sześciu subregionów Małopolski ruszy projekt „Lider CSR – zarządzanie wiekiem”. Jego adresatami są zarówno pracodawcy jak i pracownicy (w szczególności powyżej 50 roku życia). Dofinansowanie zostanie przeznaczone na działania doradcze pozwalające na opracowanie strategii zarządzania wiekiem oraz wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników projektu. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych, powyżej 50 roku życia. Łączna wartość projektów to 5,5 mln zł.

Autorskim pomysłem MARR S.A. jest tworzony pod auspicjami Marszałka Województwa Małopolskiego fundusz inwestycyjny, specjalizujący się w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych. Współpraca biznesu z uczelniami wyższymi kuleje od lat, nawet w tak dobrze rozwiniętym ośrodku akademickim jak Kraków, mieście z bogatym zapleczem innowacyjnych firm. Przedsiębiorcom i naukowcom trudno znaleźć wspólny język. Według firm uczelnie nie znają wymagań biznesu, zbyt długo przygotowują procedurę wdrożeń, a bywa, że wcale nie są zainteresowane współpracą. Z kolei akademicy narzekają na bariery we współpracy, zwłaszcza zachowawczość przedsiębiorców, unikających ryzyka inwestycji w nowe rozwiązania. Fundusz ma zastąpić działania administracyjne i uczelni i przedsiębiorców, co znacznie przyśpieszy komercjalizację innowacyjnych pomysłów, powstających na uczelniach wyższych. Partnerem przedsięwzięcia jest Akademia Górniczo-Hutnicza, do której mogą dołączyć inne uczelnie. Już dzisiaj mamy zainteresowanie kolejnych małopolskich szkół wyższych i bardzo pozytywne opinie środowiska naukowego. Do końca stycznia 2018 roku mają być gotowe wszystkie procedury, zaś na początku drugiego kwartału fundusz powinien rozpocząć działalność.

Wśród projektów, które chcemy uruchomić w przyszłym roku, a obecnie znajdują się na etapie oceny są m.in. inicjatywa dedykowana firmom rodzinnym, pozwalająca na usprawnienie zarządzania nimi (m.in. ułatwiająca przekazywanie kompetencji przedsiębiorczych z pokolenia na pokolenie czy skuteczne procesy sukcesyjne); programy pożyczkowe dla spółdzielni, TBS-ów, wspólnot mieszkaniowych, a także gmin i spółek gminnych.

Zachęceni dobrym odbiorem programu „Dobry Czas na Biznes”, wspierającym utworzenie własnych działalności gospodarczych poprzez doradztwo, szkolenia i dotacje przygotowujemy kontynuację tego projektu. Tym razem nie tylko dla mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i subregionu tarnowskiego, ale także (wraz z partnerami) dla subregionów sądeckiego, podhalańskiego oraz Małopolski Zachodniej. Szacunkowy budżet na trzy lata wyniesie ponad 120 mln złotych.

W przyszłym roku będą kontynuowane już rozpoczęte projekty. W ramach funduszu kapitałowego mamy do zainwestowania 2,8 mln zł w przedsięwzięcia w początkowej fazie rozwoju. Inwestycje poczynione przed MARR S.A. w start-upy przynoszą zyski, które chcemy ponownie przeznaczyć na wsparcie innowacyjnych pomysłów.

Kolejne prawie 70 mln czeka na pracodawców i ich pracowników w programie „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Ruszył on jesienią, od początku ciesząc się dużym zainteresowaniem. Podpisaliśmy już ponad 100 umów o dofinansowanie, pozwalających na podniesienie kwalifikacji pracowników. Pierwsi beneficjenci korzystają ze studiów podyplomowych i szkoleń, do wykorzystania jest jeszcze znaczna część kwoty przeznaczonej na ten projekt.

Po kilku miesiącach pracy w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. widzę, że potencjał tej instytucji nareszcie zaczyna być wykorzystywany. Ogromna w tym zasługa doskonale wykształconych i dynamicznych pracowników, którzy mają świetne pomysły i potrafią je konsekwentnie realizować.

 

dr Jan Pamuła
Prezes Zarządu Małopolskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

Szczegóły projektów, realizowanych przez Małopolska Agencję Rozwoju Regionalnego można znaleźć na stronie www.marr.pl i www.mbon.pl

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |