SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  118  / Połączyć trzy w jednym

 

Lubartów i okolice
nowa wizytówka dzięki Swiss Contribution

 
Połączyć trzy w jednym

 
– Początek XXI wieku, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami nie wyglądał u nas najlepiej. Niska świadomość ekologiczna, dowolność i brak kontroli sprawiły, że nasze otoczenie nie wyglądało dobrze. Trzeba było coś z tym zrobić. My wiedzieliśmy co trzeba zrobić i w jaki sposób; potrzebna nam była koncentracja sił i środków. Dlatego w 2004 roku zwarliśmy szeregi i, aby wspólnie rozwiązywać problemy, powołaliśmy do życia Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Postawiliśmy sobie ambitne cele: zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, budowę zakładu ich zagospodarowania oraz edukację ekologiczną. Taka jest historia działań zmierzających do poprawy stanu środowiska i życia mieszkańców Ziemi Lubartowskiej. To był przykład prawdziwego współdziałania samorządów w trudnych obszarach ich działalności – mówi Janusz Bodziacki, Burmistrz Miasta Lubartów, Przewodniczący Zgromadzenia ZKGZL.

 

VOX POPULI

W latach 2012-2017 Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej realizował projekt pod nazwą „ Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku”

Najważniejszą częścią projektu była budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Koszt tej inwestycji to kwota 48,787 mln złotych, a składają się na nią: sortownia odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego, instalacja fermentacji odpadów organicznych, punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, punkt tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych. Istotnym elementem działalności zakładu jest produkcja energii elektrycznej z biogazu uzyskiwanego w procesie suchej fermentacji.

 

Zakład zagospodarowania odpadów w Wółce Rokickiej

 

Lokalizacja zakładu zagospodarowania odpadów i pozyskanie środków na jego budowę, to były dwa najważniejsze problemy do rozwiązania. Gdy w 2008 roku miasto Lubartów przekazało grunty pod budowę zakładu wydawało się, że sprawa ruszy z miejsca. Zdecydowany głos mieszkańców Lubartowa, wyrażony w ponad 12 tysiącach ankiet, spowodował zmianę decyzji lokalizacyjnej; po długich negocjacjach zdecydowano na lokalizację inwestycji w Wólce Rokickiej na terenie Gminy Lubartów. Budowa trwała od wiosny do jesieni 2016 roku, a uroczyste otwarcie miało miejsce w grudniu 2016 roku.

Oprócz finansowego udziału w projekcie gmin członkowskich (Miasto Lubartów, Gmina Lubartów, Gmina Ostrówek, Miasto i Gmina Ostrów Lubelski, Gmina Serniki) ważną rolę odegrał wkład partnerów zewnętrznych: Miasta Lublin i Miasta Świdnik, dzięki którym zapewniono pełny strumień odpadów dla ZZO, co umożliwia pełne wykorzystanie jego mocy przetwórczej.

Tak oto powstał całkowicie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi – od wytwórcy odpadu (mieszkańca) poprzez jego zbiórkę, sortowanie, przetwarzanie i odzysk w postaci surowców – paliwa RDF i energii elektrycznej, która wraca do mieszkańca.

 

OD AZBESTU DO BLACHODACHÓWKI.

W ramach projektu realizowany był również demontaż pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. W ciągu 4 lat zdemontowano 116 704 m2 zawierających azbest pokryć dachowych; łącznie usunięto 3,602,9 Mg azbestu. W trakcie realizacji projekt rozszerzony został zadanie polegające na dofinansowaniu zakupu pokryć dachowych dla najuboższych mieszkańców gmin Związku. Do mieszkańców trafiło w sumie 30363 m2 blachodachówki na nowe pokrycia dachowe.

 

REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW

Gdy w 2012 roku rozpoczynał się projekt na terenie gmin członkowskich Związku funkcjonowały cztery, nieczynne lub przeznaczone do zamknięcia w najbliższym czasie składowiska odpadów. Nie można było budować dobrego systemu gospodarki odpadami bez rozwiązania tej nurtującej kwestii.

Za kwotę 3,8 mln złotych rekultywacji poddano składowiska w Luszawie, Niedźwiadzie, Kolechowicach oraz Nowodworze. Łączna powierzchnia zrekultywowanych składowisk to 4.54 ha Dzisiaj na ich miejscu są lasy i łąka.

 

ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

W ramach projektu zrealizowanych zostało wiele dodatkowych działań które usprawniają system gospodarki odpadami. Takie zadania spełniają wybudowane na terenie trzech gmin członkowskich Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zakupione dwie śmieciarki oraz samochód do przewozu odpadów niebezpiecznych.

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu

 

Ta innowacyjna i ważna dla mieszkańców i środowiska naturalnego inwestycja powstała dzięki środkom ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

– Projekt ten wsparliśmy z kilku ważnych powodów: – po pierwsze wywodzi się on z wcześniejszej inicjatywy i wizji samorządu regionalnego ( budowa nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów pod kierownictwem gmin tego regionu ), po drugie – poprawia jakość życia mieszkańców regionu poprzez usunięcie azbestu z ich gospodarstw domowych. Ponadto projekt przyczynił się do poprawy jakości powietrza poprzez rekultywację starych wysypisk śmieci, które przed rozpoczęciem projektu były w bardzo złym stanie, a w chwili obecnej są bezpieczne. Dzięki nowemu zakładowi zagospodarowania odpadów w Lubartowie, odpady są przetwarzane i odzyskiwane w bardziej wydajny sposób, co wpływa na poprawę jakości środowiska w regionie. Projekt skoncentrował się również na działaniach informacyjno-promocyjnych, dzięki którym mieszkańcy regionu są świadomi zachowań przyjaznych dla środowiska, co w przyszłości będzie miało bardzo pozytywny wpływ na stan i kondycję środowiska – Guido Beltrani, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

– Wbrew sceptykom i niedowiarkom, wszystkie zadania projektu zostały zrealizowane. To była dobra szkoła życia i doświadczenie, które zostaje, na przyszłość – podsumowuje Janusz Bodziacki, Burmistrz Miasta Lubartów.

To największy strumień pieniędzy przeznaczonych na potrzeby środowiskowe w powiecie lubartowskim.

 

 

Radosław Szumiec
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

 

Projekt KIK/42 „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość projektu: 55,4 mln zł. Dofinansowanie Szwajcarii: 70,02% do ZZO, 85% – pozostałe 2 komponenty projektu.

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |