SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  119  / Samorządy fundamentem metropolii

 

Polskie metropolie w Unii Europejskiej:
Metropolia Bydgoszcz


 
Samorządy fundamentem metropolii

 


W poprzedniej kadencji Parlamentu – w 2015 r. została uchwalona ustawa o związkach metropolitalnych, która dawała możliwość utworzenia takich związków przez największe polskie miasta wraz z okolicznymi samorządami. Ustawa zakładała znaczące finansowanie tej formy współpracy środkami z budżetu państwa. Dla bydgoskiego obszaru metropolitalnego byłaby to kwota około 70- 80 mln zł rocznie. W obecnej kadencji usunięto z obiegu prawnego tę ustawę, tworząc tylko jeden związek metropolitalny w kraju, na Śląsku. W związku z tym, zadecydowaliśmy w gronie Włodarzy samorządów, którzy chcieli z Bydgoszczą utworzyć związek Metropolitalny, o założeniu stowarzyszenia, jako alternatywnej formy współpracy międzysamorządowej. 15 września 2016 r. odbyło się w Bydgoszczy Zebranie Założycielskie, na którym przedstawiciele 19 miast i gmin oraz 2 powiatów podjęli uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. 23 listopada 2016 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, a od lutego 2017 roku zaczęło funkcjonować Biuro Stowarzyszenia. Powołane wzorem Gdańska czy Poznania Stowarzyszenie, jest alternatywną do formuły związku metropolitalnego formą współpracy samorządów, której celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru stowarzyszenia, a także jego promocja i dbanie o wspólne interesy zrzeszonych samorządów.

 

Europejska Rywalizacja Rowerowa 2017 (ECC 2017) finał w Bydgoszczy

 

PIERWSZE WSPÓLNE DZIAŁANIA I INICJATYWY…

 

GOSPODARKA JEST NAJWAŻNIEJSZA

Jedną z pierwszych inicjatyw było nawiązanie stałej współpracy z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, w celu wzmocnienia promocji gospodarczej obszaru Stowarzyszenia.

W ramach tej współpracy cyklicznie odbywają się szkolenia dla przedstawicieli członkowskich samorządów, na których omawiano zagadnienia związane z wykorzystaniem potencjału gospodarczego regionu, przygotowywaniem ofert inwestycyjnych i obsługą inwestorów, tworzeniem budżetów obywatelskich, prowadzeniem konsultacji społecznych, czy komunikacją w mediach społecznościowych.

Obecnie trwają również prace nad przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania dla projektu pt. Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

APEL W SPRAWIE DROGI S-10

Zgodnie z postanowieniami Rady Metropolii, wystąpiłem, jako Prezydent Bydgoszczy do Włodarzy 50 samorządów leżących na całej trasie drogi ekspresowej S-10 z inicjatywą wspólnego apelu do Premier Rządu w sprawie pilnej potrzeby budowy tej drogi na całym jej przebiegu. Apel w zaproponowanej treści przyjęło i podpisało 35 samorządów – powiaty: Drawski, Wałecki, Nakielski, Bydgoski, Lipnowski, Toruński, Płocki, Płoński i Sierpecki oraz miasta i gminy: Kobylanka, Suchań, Drawno, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wałcz, Piła, Kaczory, Białośliwie, Wyrzysk, Sadki, Nakło nad Notecią, Sicienko, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Lubicz, Obrowo, Lipno, Płock, Szczutowo, Zawidz, Drobin, Staroźreby, Płońsk i Bydgoszcz. Wszystkie podpisane przez samorządy apele wraz z pismem przewodnim zostały przesłane do ówczesnej Premier Beaty Szydło. Po aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, mimo większych środków na program, droga ekspresowa S-10 nie ma zapewnionego finansowania ani określonej daty realizacji.

 

PROJEKT USTAWY O BYDGOSKIM ZWIĄZKU METROPOLITALNYM

W związku z tym, że przyjęta przez poprzedni Parlament ustawa o związkach metropolitalnych została wycofana z obiegu prawnego na rzecz ustawy powołującej metropolię tylko w Województwie Śląskim, podobnie jak inne miasta, opracowaliśmy własny projekt ustawy o bydgoskim związku metropolitalnym. Przekazaliśmy go na ręce Szefa lokalnych struktur PIS i jednocześnie Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Miłośników Ziemi Bydgoskiej – Posła Tomasza Latosa z prośbą o nadanie mu biegu legislacyjnego. Niestety, prawdopodobnie do tej pory projekt ten nie trafił do Sejmu.

 

DZIAŁANIA W INTERESIE METROPOLII BYDGOSZCZ

Przedstawiciele Metropolii Bydgoszcz uczestniczą w licznych konferencjach, kongresach i spotkaniach o tematyce metropolitalnej, które są okazją nie tylko do promowania Stowarzyszenia, ale także do wyrażania stanowisk, m.in. w kwestii korzyści, jakie mogłyby dać regionom związki metropolitalne oraz planów obecnego Rządu dotyczących odgórnego przekształcenia funkcjonujących ZIT-ów w trwałe partnerstwa ZIT Plus, bez wsłuchania się w głosy samorządów.

 

OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI WSPÓLNYM ZAKUPOM

Bydgoszcz, komunalne spółki, szpitale, część gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz, a także inne samorządy wchodzące w skład Bydgoskiej Grupy Zakupowej wspólnie kupują gaz ziemny oraz energię elektryczną. To efekt bardzo korzystnych rozstrzygnięć przetargowych dających wymierne oszczędności.

 

ROZWÓJ TRANSPORTU

Dobrze zorganizowany, dostępny dla mieszkańców transport publiczny to niezbędne ogniwo każdego obszaru metropolitalnego. To właśnie organizacja transportu była jednym z głównych zadań związków metropolitalnych, na które, zgodnie z założeniami wspomnianej na wstępie ustawy, miały być przeznaczone dodatkowe środki z budżetu państwa. Bez tego typu systemowych rozwiązań wpieranie rozwoju transportu poza miastem centralnym z powodów finansowych jest ogromnie trudne. Mimo tego, bydgoskie autobusy wyjeżdżają obecnie do 4 ościennych gmin w ramach 7 linii na mocy zawartych porozumień dotyczących współfinansowania. Trwają rozmowy na temat kolejnych porozumień dotyczących rozwoju międzygminnego transportu publicznego.

 

 

GOSPODARKA ODPADAMI

Do bydgoskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych „ProNatura” trafiają odpady z coraz większej liczby gmin ościennych. Kolejne samorządy podpisują z Bydgoszczą porozumienia w tym zakresie, dzięki czemu coraz więcej śmieci w regionie jest utylizowanych w sposób ekologiczny. Dodatkowo, zapewnienie wymaganego strumienia odpadów pozwala, nie tylko na zwiększenie konkurencyjności tej regionalnej instalacji w stosunku do innych prywatnych podmiotów, ale także dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w procesie utylizacji odpadów wytwarzana jest energia cieplna i elektryczna.

Obecnie z obszaru Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz do bydgoskiej spalarni trafiają odpady z gmin: Sicienko, Dąbrowa Chełmińska, Mrocza, Solec Kujawski, Koronowo oraz Nakło nad Notecią. Z kolejnymi gminami są obecnie finalizowane rozmowy.

 

KONFERENCJA EKOLOGICZNA

30 marca w Bydgoszczy odbyła się regionalna konferencja nt. efektywności energetycznej oraz OZE, zorganizowana przez Urząd Miasta Bydgoszczy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w której udział wzięło ponad sto dwadzieścia osób. Była to druga tego typu konferencja w Polsce.

 

INTEGRACJA POPRZEZ REKREACJĘ…

 

EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2017

Przez cały maj drużyna Metropolii Bydgoszcz rywalizowała z 51 drużynami z całej europy w ramach Europejskiej Rywalizacji Rowerowej, zajmując ostatecznie doskonałe 3 miejsce. 2000 aktywnych rowerzystów z naszego regionu przejechało łącznie blisko 340 000 km. Oprócz świetnej zabawy była to też okazja do integracji mieszkańców. W ramach rywalizacji wyróżniliśmy najbardziej rowerowe szkoły, uczelnię, redakcję, firmę oraz gminę. Najbardziej rowerową Gminą Metropolii Bydgoszcz zostało Koronowo.

 

TURNIEJ PIŁKARSKI EURO METROPOLIA

Przy okazji odbywających się w Bydgoszczy Piłkarskich Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 1 czerwca zorganizowany został międzygminny turniej piłkarski dla dzieci. Zyskał on ogromne uznanie wśród młodych zawodników oraz opiekunów drużyn z poszczególnych gmin.

 

METROPOLIA ZA PÓŁ CENY

Bydgoszcz przez ostatnie kilka lat, podobnie jak inne duże miasta w Polsce organizowała cieszącą się ogromną popularnością wśród mieszkańców akcję rabatową ZA PÓŁ CENY. W tym roku, w ramach działań metropolitalnych, oferta współpracy została skierowana do przedsiębiorców – partnerów z obszaru wszystkich gmin Metropolii Bydgoszcz, aby mieszkańcy z całego jej obszaru mogli skorzystać z licznych ofert promocyjnych „za pół ceny”.

PROMUJĄC BYDGOSZCZ PROMUJEMY METROPOLIĘ

Promując Piłkarskie Mistrzostwa Europy UEFA EURO U21, Bydgoszcz, jako jedno z 6 Miast Gospodarzy prowadziło aktywne działania promocyjne poza granicami miasta. Interaktywny EUROTRUCK odwiedził z tej okazji Nakło nad Notecią oraz Żnin sprawiając wiele radości najmłodszym fanom futbolu.

Wkrótce być może nasze miasto czeka organizacja kolejnej dużej międzynarodowej imprezy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zbigniewa Bońka, Polski Związek Piłki Nożnej złożył do FIFA dokumenty aplikacyjne na zorganizowanie w Polsce Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej do lat 20 w 2019 roku. Miasto Bydgoszczy zgłosiło do PZPN-u swój akces o status jednego z Miast Gospodarzy tego wydarzenia, bazując na doświadczeniu odbywających się w m.in. w naszym mieście w czerwcu 2017r. Mistrzostw Europy U21. We wniosku, należało wskazać główne boisko rozgrywania spotkań oraz minimum 4 boiska treningowe. Bydgoszcz zgłosiła 3 boiska na terenie miasta oraz dodatkowo w ramach współpracy metropolitalnej 2 boiska w gminach członkowskich Stowarzyszenia – boisko w Solcu Kujawskim oraz w Białych Błotach. Rozstrzygnięcia, które z Państw będzie organizatorem kolejnych piłkarskich Mistrzostw Świata U-20 i czy odbędą się one również w Bydgoszczy powinniśmy dowiedzieć się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br.

 

SOLIDARNA METROPOLIA…

 

Kiedy w sierpniu przez nasz region przeszła tragiczna w skutkach nawałnica Członkowie Stowarzyszenia nie pozostali obojętni wobec strat, jakie dotknęły część zrzeszonych gmin. Miasto Bydgoszcz oraz 3 bydgoskie spółki miejskie, których działalność wykracza poza granice miasta, przeznaczyło łącznie 400 000 zł na pomoc w usuwaniu szkód. Również inne Gminy Stowarzyszenia udzieliły wsparcia finansowego najbardziej poszkodowanym samorządom.

Miasto Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zorganizowało 12 września br. dzień atrakcji w bydgoskim Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku dla grupy 85 dzieci z Nakła nad Notecią oraz Potulic, które z powodu uszkodzonych w wyniku nawałnic budynków szkół, z opóźnieniem rozpoczęły rok szkolny.

 

Działalność Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w skuteczny sposób wspiera proces pogłębiania naturalnej współpracy, budowania pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania między samorządami, a także rozwijania poczucia wspólnoty metropolitalnej wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Rafał Bruski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,
Prezydent Bydgoszczy

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |