SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  120  / Dialog przede wszystkim…

 

Dokąd zmierzasz Europo? – Nowe Miasto Lubawskie


 Dialog przede wszystkim…

 


Z Jerzym Grządzielewskim,
Kierownikiem Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, koordynatorem projektu „Dokąd zmierzasz Europo” – rozmawia Krzysztof Kozik


– W roku 2016 Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie złożyła do Komisji Europejskiej wniosek grantowy projektu „Dokąd zmierzasz Europo” realizowanego w ramach programu „Europa dla obywateli”? Skąd wzięła się idea tego projektu?

 

– Idea projektu„Dokąd zmierzasz Europo” wzięła się z potrzeby dialogu oraz wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerskimi samorządami w kwestiach europejskich – z korzyścią dla wzmocnienia sieci partnerskiej. Poszczególni partnerzy wykazują różnice w: populacji, strukturze, powierzchni oraz poziomie rozwoju, ale ich zadania są zbieżne – służyć dobru mieszkańców. Dlatego dialog stoi na pierwszym planie i wynika z poszukiwania wspólnej platformy działania. Dotychczasowa współpraca wykazała, że międzynarodowe tematy powinny być rozpatrywane także na gruncie lokalnym. Trudną tematykę podejmowaną w projekcie można znaleźć w codziennej pracy wszystkich społeczności partnerskich – m.in. demografia, mniejszości narodowe, kryzys migracyjny, kryzys gospodarczy, eurosceptycyzm, obawy nad przyszłością UE, bezrobocie, malejące demokratyczne zaangażowanie Europejczyków itp. Te problematyczne kwestie istnieją w mniejszym lub większym stopniu u wszystkich partnerów, a zatem może i powinna być podejmowana między nimi wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Spotkanie w Hude

 

– Co zadecydowało o takim a nie innym wyborze miast partnerskich tworzących sieć GIPFEL?

 

– Samorządy Hude, Arnage, Fiume Veneto, Solecznik i Nowego Miasta Lubawskiego od wielu lat zgodnie ze sobą współpracują na podstawie istniejących umów partnerskich. Ich mieszkańcy i włodarze w przeszłości wielokrotnie zajmowali się tematami rozwoju gmin w kontekście wartości Unii Europejskiej i wspólnie podejmowali inicjatywy szczególnie cenne dla społeczności lokalnych oraz stanowiące wartość ponadlokalną – na miarę problematyki podejmowanej w Parlamencie Europejskim. Pięć wydarzeń zaplanowanych w projekcie odbywać się będzie w Polsce, na Litwie, we Francji, Niemczech i Włoszech – po jednym w każdym z miast partnerskich tworzących sieć GIPFEL (nazwa pochodzi od pierwszych liter z ( ang.: G-Germany, I-Italy, P-Poland, F-France, E-Europe, L-Lithuania), z niem. szczyt.

 

– Proszę przybliżyć nam podstawowe cele projektu i jego główne elementy.

 

– Celem projektu jest organizacja międzynarodowych spotkań, otwartych debat i warsztatów tematycznych z udziałem naukowców, podczas których uczestnicy będą przedstawiać praktyczne sposoby rozwiązywania problemów lokalnych samorządów i poszukiwać odpowiedzi m.in. na pytania: jakim niebezpieczeństwem teraz i w przyszłości jest z dla integracji europejskiej eurosceptycyzm?, jakie są wspólne i uniwersalne mechanizmy europejskiej solidarności w dobie różnych uwarunkowań ekonomicznych państw członkowskich Unii Europejskiej?, jakie są granice europejskiej solidarności wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej?, jak lokalnie budować dialog międzykulturowy w atmosferze integracji i wzajemnego zrozumienia dla wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej?, jak lokalnie budować społeczną, ekonomiczną i polityczną spójność Unii Europejskiej?, jakie są uniwersalne mechanizmy promocji wolontariatu i wzmocnienia wymiaru europejskiego procesu decyzyjnego w społecznościach lokalnych i uczestnictwa obywatelskiego w przyszłości UE?

 

– Do tej pory odbyły się 4 debaty. Jaka była ich tematyka? Kto w nich uczestniczył? Czy mógłby Pan omówić ich wyniki?

 

– Dotychczas międzynarodowe spotkania miały miejsce w Arnage 10-14.11.2016 – debata publiczna na temat eurosceptycyzmu w UE, w Nowym Mieście Lubawskim 29.06-03.07.2017 – temat solidarność europejska w czasach kryzysu migracyjnego w UE, we Fiume Veneto 21-25.09.2017 – zwalczanie stygmatyzacji imigrantów i budowanie dialogu międzykulturowego w UE oraz w Hude 09-13.11.2017 – debata publiczna nad przyszłością Europy. Ostatnie spotkanie odbędzie się w Solecznikach 07-11.06.2018 na temat dialogu międzykulturowego i wolontariatu jako wyrazu aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Podczas warsztatów w Hude przedstawiciele partnerskich samorządów analizowali pięć scenariuszy zaproponowanych przez Komisję Europejską w dokumencie pt.„Biała Księga w sprawie przyszłości Europy”. Wynikiem kilkugodzinnej wymiany doświadczeń było przyjęcie przez większość uczestników debaty scenariusza czwartego „Robić mniej, ale efektywniej” z możliwością realizacji scenariusza piątego „Robić wspólnie znacznie więcej”. Gościem honorowym debaty był Poseł do Parlamentu Europejskiego Tiemo Wölken, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami nad przyszłością Europy z punktu widzenia członka organu prawodawczego Unii Europejskiej.

 

– Wspomniany projekt kończy, w czerwcu tego roku, ostatnia debata w Sołecznikach na Litwie. Co dalej? Jak zamierzacie zdyskontować nawiązane kontakty, wykorzystać doświadczenia? Jak przebiegać będzie realizacja wniosków z poszczególnych debat?

 

– Projekt ukierunkowany jest na długotrwałą współpracę tematyczną i stanowi dobrą podstawę dla przyszłych inicjatyw i działań wzmacniających tożsamość europejską. Istotnym w całym projekcie jest duży udział młodych ludzi w warsztatach tematycznych i debatach publicznych podejmujących tematykę osiągnięć UE i kosztów rezygnacji z kontynuacji budowania wspólnych wartości Zjednoczonej Europy.

Ciekawą inicjatywą była analiza z udziałem uczniów Szkoły im. Petera Ustinova w Hude wyników ponad 80 ankiet przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2017 roku wśród młodzieży w wieku 13-15 lat uczęszczających do szkół w Hude, Solecznikach, Nowym Mieście Lubawskim i Fiume Veneto.

Oto niektóre spośród dwunastu pytań ankiety: Czy Unia Europejska jest wzorem sukcesu?, Czy państwa narodowe (np. Niemcy, Francja, Polska, Włochy, Litwa) mają większy wpływ na UE niż w przeszłości?, W jakich obszarach powinno decydować wyłącznie państwo narodowe, a nie UE? Na jakie obszary życia UE powinna wywierać większy wpływ?, Brexit – czy należy obawiać się opuszczenia UE przez inne państwa ?, Czy istnieje niebezpieczeństwo większego wpływu nacjonalistów w Europie? (Nacjonaliści stawiają na pierwszym planie swoje państwo, a nie społeczność, np. Front National we Francji, AfD w Niemczech). Wyniki tej ankiety dają dorosłym naprawdę dużo do myślenia.

 

– „Europa dla obywateli” – to to tylko hasło czy też coraz częściej występująca rzeczywistość ? Czy dzisiaj wiemy dokąd zmierza Europa?

 

– Projekt „Dokąd zmierzasz, Europo?...” jest przykładem ambitnych poszukiwań rozwiązań problemów europejskich, które stoją przed samorządami gminnymi i są szczególnie widoczne na poziomie lokalnym. Poprzez tworzenie sieci miast i propagowanie transnarodowych wyników współpracy, uzyskać można rozwiązania organizacyjne, zapewniające powstanie pozytywnych inicjatyw mających wpływ na przyszłość, u wszystkich partnerów.

W każdym spotkaniu, wyniki zostały zebrane i przeanalizowane w celu określenia możliwie uniwersalnych rozwiązań problemów, co będzie uwzględnione w praktycznej pracy w partnerskich miastach i gminach. Każdemu z tematów towarzyszą partnerzy naukowi z zaprzyjaźnionych uczelni (Wyższa Szkoła JADE w Oldenburgu, UMK w Toruniu, Uniwersytety w Le Mans, Wilnie i Udine) oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz ich stowarzyszeń, szkół i instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i lokalnych mediów.

 

– Dziękuję za rozmowę.

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |