SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  120  / Polak członkiem ważnego Komitetu Unii Europejskiej

 

Z unijnego poziomu na rzecz czystych technologii

 
Polak członkiem ważnego Komitetu Unii Europejskiej

 


EASME (Executive Agency for Small and Medium - sized Enterprises) Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest największą unijną Agencją zarządzającą środkami unijnymi, które pomagają małym firmom zachować konkurencyjność, a także programami w dziedzinie badań naukowych, ochrony środowiska, energii i rybołówstwa, jak m. in. HORYZONT 2020, LIFE, COSME, ERASMUS+. Agencji tej przy współpracy z PriceWaterhouseCoopers ( PwC ) w Luksemburgu, powierzona została realizacja projektu „Skills for smart industrial specialization and digital transformation” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej” ). Projekt ma za zadanie stworzenie w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027 systemu wsparcia krajów członkowskich, regionów, miast, organizacji, klastrów i firm. Ma także za cel wzmocnienie konkurencyjności UE m in. w stosunku do USA, Japonii, Korei Południowej, Izraela, a także pomoc (miastom, regionom, państwom członkowskim) w projektowaniu i wdrażaniu ambitnych umiejętności w obszarze inteligentnej specjalizacji przemysłowej i strategii cyfrowej transformacji.

Niedawno powołano nowy Komitet Sterujący EASME, do którego wybrany został p. Janusz Kahl – Prezes Zarządu South Poland Cleantech Cluster & NordicHouse. Prócz niego w skład Komitetu zostali wybrani:

 • John Higgins, Director General of DIGITALEUROPE,
 • Elif Köksal-Oudot, Economist at OECD Directorate for Science, Technology and Innovation
 • Bruno Lanvin , Executive Direktor of INSEAD’s Global Indices
 • Leif Edvinsson, Uniwersal Networking Intellectual Capital

 

Do zadań Komitetu Sterującego należą m.in.:

 • monitorowanie prac oraz dokonywaniu przeglądów raportów opracowanych przez PwC
 • spotkania w Brukseli (z EASME i Komisją Europejską) celem monitorowania postępów oraz przygotowywanie, omawianie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań
 • uczestnictwo w telekonferencjach
 • fachowe doradztwo

 

PwC ma także stworzyć nieformalną grupę składającą się z co najmniej 100 kluczowych interesariuszy pochodzących z przynajmniej 10 państw członkowskich UE o dobrej reprezentatywności i równowadze geograficznej. Skład grupy będzie regularnie konsultowany a eksperci będą na zasadzie ad-hoc zapraszani na warsztaty, zgodnie z regułą – w każdym warsztacie 60% nowych ekspertów. Eksperci będą rekrutowani m. in. spośród przedstawicieli: władz publicznych różnych szczebli, organizacji odpowiedzialnych za inteligentne specjalizacje przemysłowe i transformacje cyfrowe, klastrów przemysłowych, przemysłu, środowiska akademickiego, publicznych i prywatnych instytucji edukacyjno-szkoleniowych, sektora małej i średniej przedsiębiorczości, izb handlowo-przemysłowych, agencji rozwoju regionalnego i lokalnego.

Główne oczekiwania wobec Komitetu Sterującego:

 • poprawa zrozumienia możliwości projektowych i skutecznego wdrażania na wszystkich poziomach ( miasta, regiony, państwa ) inicjatyw, polityki i strategii w zakresie zaawansowanych technologii i umiejętności w kształcie litery T,
 • pomoc na wszystkich poziomach w projektowaniu i wdrażaniu ambitnych polityk w zakresie umiejętności dla inteligentnych specjalizacji przemysłowych i cyfrowej transformacji,
 • dostarczanie konkretnych rozwiązań i stworzenie zestawu właściwych narzędzi.

Wszystkie opracowane przez PwC dokumenty, przed przedłożeniem ich EASME oraz Komisji Europejskiej będą zatwierdzane przez Komitet Sterujący!

South Poland Cleantech Cluster powstał 28.01.2014 z inicjatywy NordicHouse Sp. z o.o. poprzez podpisanie Listu Intencyjnego; rok później 16.02.2015 inicjatywa klastrowa została zarejestrowana w KRS jako Sp. zo.o. non profit, którą tworzyło wówczas 30 udziałowców. Obecnie klaster liczy ponad 70 członków. Od początku jego działania Prezesem Zarządu jest Janusz Kahl.

SPCleantech jest organizacją działającą w formie poczwórnej helisy (firmy cleantech, instytucje naukowo-badawcze, jednostki publiczne, organizacje pozarządowe - NGO) i poprzez stworzenie ponadprzeciętnego środowiska innowacyjnego i badawczego dąży do utworzenia wiodącego w Europie Centralnej klastra czystych technologii a także jednego z bardziej wiodących klastrów w tej dziedzinie na świecie. SPCleantech działa na obszarze 4 województw Polski południowej: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego katalizując innowacyjność poprzez zwiększenie komercjalizacji nowych produktów i technologii, wspieranie start-upów i przedsiębiorczości a także stymulowanie dostępu do kapitału podwyższonego ryzyka we wczesnej fazie działalności przedsiębiorstw. Wizja klastra realizuje się poprzez budowę i rozwój potencjału ulokowanego w 10 obszarach (platformach) współpracy:

 • przemysł 4.0,
 • smart city i e-mobilność,
 • inteligentne budynki, ekologiczne materiały budowlane,
 • wydajność energetyczna,
 • zielona energia,
 • VR/AR/MR,
 • Big Data,
 • internet rzeczy,
 • bio-gospodarka,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym.

1 lipca 2016 roku South Poland Cleantech Cluster nagrodzony został przez European Cluster Excellence certyfikatem Bronze Label Certificate, będącym wyrazem uznania za dotychczasowa działalność i zaangażowanie na rzecz czystych technologii. SPCC współpracuje z szeregiem partnerów zagranicznych wywodzących się z obszarów skupionych m. in wokół takich miast jak: Bilbao, Graz, Grenoble, Hamburg, Helsinki, Kopenhaga, Mediolan, Oslo, Rotterdam, Singapur.

 

 

Powołanie Janusza Kahla w skład komitetu Sterującego EASME jest naturalną konsekwencją jego aktywności na poziomie innowacyjnej współpracy europejskiej w dziedzinach najistotniejszych dla przyszłości gospodarki i społeczeństwa Kontynentu – również w wymiarze najbardziej palących globalnych wyzwań. Warto dodać, że Janusz Kahl jako jedyny na świecie pełni funkcje Konsula Honorowego aż czterech skandynawskich państw: Danii, Szwecji, Finlandii i Islandii.

W dniach 27-28.03.2018, Janusz Kahl, prezes SPCleantech uczestniczył w spotkaniu wysokiej rangi pomiędzy Komisją Europejską reprezentowaną przez polską komisarz, Elzbietę Bieńkowską oraz rządem Ukrainy reprezentowanym przez wicepremiera, Stepaba Kubiva.

W spotkaniu uczestniczyło 25 wybranych klastrów reprezentujących UE oraz 25 klastrów ukraińskich. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów i współpracy z klastrami ukraińskimi w ramach działań Europejskiej Platformy Współpracy Klastrowej działającej na rzecz klastrów z Ukrainy, Unii Europejskiej i innych krajów uczestniczących w programie COSME. Rezultatem wizyty było nawiązanie wielu kontaktów i współprac z klastrami z Ukrainy, innych krajów członkowskich UE oraz urzędnikami Komisji Europejskiej.

 

Krzysztof Kozik

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |