SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  120  / Samorząd i nauka we wspólnej walce ze smogiem

 

W ospowiedzi na największe zagrożenia:
Główny Instytut Górnictwa Samorząd i nauka we wspólnej walce ze smogiem

 

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez stronę społeczną oraz jednostki samorządu terytorialnego Główny Instytut Górnictwa wprowadził nowe, autorskie rozwiązanie w zakresie pomiaru i monitorowania jakości powietrza. Mobilne laboratorium, nazywane Eko Patrolem GIG umożliwia prowadzenie pomiarów jakości powietrza w zakresie imisji i emisji zanieczyszczeń.

 

Zestaw badawczy Eko Patrolu GIG składa się z samochodu elektrycznego wyposażonego w stację meteo i platformy pomiarowe oraz z aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej na dronie. Pomiary obejmują badania w trybie online stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM 2,5, PM10 oraz tlenku węgla. W platformie pomiarowej wykorzystano własne rozwiązanie laserowych mierników stężenia zanieczyszczeń powietrza.

 

 

Zgromadzone dane opracowywane są w formie raportu z przeprowadzonych badań i analiz wraz z ich interpretacją i wizualizacją. Platforma pozwala na mapowanie stref zagrożenia smogowego z wykorzystaniem precyzyjnego GPS. Mapy zagrożeń smogowych to wartościowe źródło informacji zarówno dla władz lokalnych, decydentów, jak i mieszkańców monitorowanych obszarów. Gminy na terenie których zdiagnozowano strefy o szczególnym zagrożeniu niską emisją mogą skutecznie planować i realizować działania poprawiające sytuację. Z usług Eko Patrolu GIG korzystały już miasta takie jak Kraków, Mysłowice, Tarnowskie Góry czy różne śląskie gminy w ramach zlecenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

System jest wspomagany stacjonarnym systemem czujników do długoterminowego monitoringu zapylenia oraz danymi z przenośnych pyłomierzy. Przenośne pyłomierze GIG współpracują ze smartfonami i siecią internetową, poprzez aplikację na stronie www. Takie urządzenia pełnią funkcję indywidualnej ochrony przed niską emisją.

Wszystkie pomiary Eko Patrolu mogą być walidowane w oparciu o metody referencyjne i równoważne. Próbki pobierane w terenie lub z konkretnego emitora, przekazywane są do akredytowanych laboratoriów GIG. Tam wykonywane są analizy laboratoryjne pod kątem występowania gazowych produktów spalania odpadów, w tym zawartość chlorowodoru czy formaldehydu, które wskazują na spalanie np. odpadów z tworzyw sztucznych.

 

 

Eko Patrol GIG to innowacyjne przedsięwzięcie, zarówno w wymiarze technicznym jak i budowania społecznej świadomości źródeł i zasięgu niskiej emisji. Urządzenia stacjonarne oraz mobilne laboratorium dostarczają danych, które pozwalają na zagęszczenie siatki pomiarowej na danym obszarze. Pozwala to na szczegółowe wskazywanie źródeł i wielkości emisji zanieczyszczeń oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań naprawczych. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Eko Patrolu GIG: https://monitoringjakoscipowietrza.pl/ oraz na stronie www.gig.eu.

Sylwia Jarosławska-Sobór

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |