Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Szybki bezpłatny generator not księgowych online

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo wcześniej lub później zderza się z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 (bądź więcej) euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy budowanych częstokroć przez lata dobrych kontaktów partnerskich. W końcu zwłoka we wniesienia należności może być kwestią prostego przeoczenia lub chwilowych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W chwili, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro obwieszczony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która posiada też skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]