Leasing dla firm – z doradcą bezpieczniej

Leasing niewątpliwie jest wymieniany jako jeden z najpopularniejszych wśród przedsiębiorców instrumentów finansowych. Nie może to rzecz jasna zaskakiwać, bo jego duże plusy powodują, że leasing okazuje się świetnym sposobem pozwalającym na minimalizację kosztów wiążących się z działalnością firmy. W szczególności ze względu na to, że w naszym kraju ratę leasingową uważa się za koszt uzyskania przychodu. Na fakt, iż leasing jest tak korzystny wpływa także to, że pozwala on na uzyskanie potrzebnych do prowadzenia firmy dóbr bez konieczności ich nabycia. Na jakich zasadach dokładnie więc opiera się leasing? O czym należy pamiętać stawiając na tę formę finansowania?

Leasing – czym jest?

Określenie leasing pochodzi z języka angielskiego, gdzie oznacza wynajem. W krajach z narodowym językiem angielskim prawo nie odróżnia leasingu od dzierżawy, ale w Polsce są to pojęcia różne. Leasing oznacza udostępnienie przez leasingodawcę wybranego aktywu leasingobiorcy, w związku z czym ten drugi zobowiązuje się regulować raty leasingowe. Obiektem leasingu zwykle są samochody, które zasilają flotę przedsiębiorstwa, maszyny niezbędne do działania przedsiębiorstwa lub wyposażenie punktu sprzedaży. Po zakończeniu umowy udostępnione dobra muszą zostać zwrócone do leasingodawcy, a ten najczęściej sprzedaje je w niskiej cenie.

Leasing – jak uniknąć błędów?

W ostatnich latach w Polsce dostępnych jest sporo propozycji leasingu. Ich mnogość powoduje, że ciężko wybrać w tej grupie tę najkorzystniejszą – potrzebne w tym celu będą odpowiednie kwalifikacje. Z uwagi na to, że nie każdy właściciel firmy je ma, decydując się na leasing, najlepiej zrobimy korzystając z doradztwa specjalisty. Przed wyborem leasingu dobrze zatem udać się do doradcy kredytowego, który pomoże wyszukać ofertę odpowiednią dla naszych oczekiwań oraz zagwarantuje, iż leasing rzeczywiście będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem.