Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Tu odnajdziesz szczegółowe wiadomości na temat metody kasowej.

Przedsiębiorcy zwykle rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie docieka czy opłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość krajowych właścicieli firm

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszeni co jakiś czas upominać się od kontrahenta uiszczenia opłaty za wykonane usługi czy też dostarczone towary. Gdy to zdarza się cyklicznie, nawet znakomicie radzące sobie przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej opłaty. Z uwagi na sprecyzowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość polskich przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Wymagane jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe opisanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie rekomendują przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do dokładnego ich pilnowania, aby nie pominąć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Natomiast już przy kilkuset fakturach pilnowanie należności wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i zmniejszenie niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]