Filologia, ekonomia, budownictwo – na co stawiają przyszli studenci?

Wybór najlepszego kierunku studiów to dylemat, z którym rok w rok mierzą się dziesiątki tysięcy abiturientów. Często wybór ten determinuje rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu znów zaczęły się tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki są najbardziej oblegane.

Studia popularne pośród maturzystów

W pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków studiów niezmiennie na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Zainteresowani komputerami często wybierają też kierunki o podobnym charakterze, które mają wysoki potencjał rozwoju. Są to naturalnie robotyka oraz automatyka, które nie są przecież kierunkami nowymi, jakkolwiek dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla marzycieli. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści starają się najczęściej o indeks na kierunkach psychologia oraz zarządzanie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość), budownictwo bądź wszelkie filologie (zwłaszcza angielska).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny orientalistyki (sinologia i japonistyka), a także matematyki. Najtrudniej dostać się też na studia związane z kreowaniem wizerunku, wzornictwem czy branżą filmową. Należy zaznaczyć, że duża liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści ubiegają się wszak o przyjęcie nawet na parę kierunków w tym samym czasie.

Jak słusznie wybrać studia?

Rozmyślając o wyborze kierunku powinno się wziąć pod uwagę zainteresowania, ale również ewentualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, że dany kierunek nie musi przesądzać przyszłej kariery. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą dowolnie uzupełniać swoją wiedzę na studiach podyplomowych. Są one tworzone na większości uniwersytetów i akademii i na ogół nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby się na nie zapisać. Wystarczy dysponować tytułem inżyniera, magistra bądź licencjata.

Maturzysto, zapamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można również dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje przykładowo poprzez pracę w wolontariatach bądź kółkach uczelnianych. Trzeba wykorzystać te 5 lat jak najlepiej.