Badania operatorów – w jakich zawodach się je wykonuje?

Na www.badaniabielsko.pl dowiesz się, kto ma w swojej ofercie badania operatorów Bielsko.

Do rozpoczęcia działalności w różnego rodzaju zawodach niezbędne są właściwe uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy kandydat je ma, przeprowadza się specjalne badania. By je przeprowadzić, musimy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w której zamierza działać badany. Odmienne testy wykonywane są w przypadku prawników, inne zaś dla operatorów maszyn lub wózków widłowych. Jak łatwo się domyślić, te ostatnie badania są wykonywane dużo częściej. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jak one wygląda, jakie akty prawne określają ich specyfikę i jakie predyspozycje okazują się w ich trakcie najważniejsze.

Badania operatorów – co należy wiedzieć?

Terminy przeprowadzania i rodzaj badań operatorów wózków paletowych i pozostałych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów powinny być wykonywane co 3 albo 4 lata, poza badanymi po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania testów co dwadzieścia cztery miesiące. Warto jednak nie zapominać, iż przebieg badań może być zmieniony, jeśli wykonujący je psycholog stwierdzi, że niezbędne są dodatkowe testy lub poszczególne części okażą się w konkretnym przypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające najczęściej postać papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Potem przeprowadzane są badania na refleks, opierające się zazwyczaj na wciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi wystarczająco szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy zdolności postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]