Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków? Skieruj się na http://tinyurl.com/ya25agou.

Ostatnie lata to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się także ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do podjęcia nauki bądź zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu bądź Białorusi. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, by wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]