Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Tutaj otrzymasz szczegółowe informacje w temacie cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się Polski na rynki z całego świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień polscy tłumacze sporządzają tysiące przysięgłych i zwykłych translacji na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, iż w internecie nietrudno znaleźć bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez lata nie dorównają one doświadczonym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest często niezbędne, np. jeśli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak z grubsza oszacować cenę przekładu. Od czego więc zależna jest cena tłumaczeń?

Okoliczności mające wpływ na ostateczny koszt przekładu

Finalny koszt translacji tekstu determinują wypunktowane poniżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest zwyczajowo o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego chcemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (angielski, niderlandzki) albo romańskich (portugalski, włoski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
3. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy szykować się na większy wydatek.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub problematyka tekstu. Przekład prac dyplomowych, umów handlowych lub dysertacji medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, ale również należytą wiedzę, by trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu groźnych w skutkach błędów.

Czym różni się przekład poświadczony od tłumaczenia zwykłego?

Trzeba zaznaczyć, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak świadectwo urodzenia bądź świadectwa szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie zaznacza czy przekład powstał z kopii, odpisu bądź oryginału, jak również przypisuje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów, natomiast w przypadku konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]