Rolkowe, hakowe, otwarte – rodzaje kontenerów stalowych

Chcesz zamówić pojemnik na śmieci metalowy? Sprawdź ekombud.pl.

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odpadów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z magazynowaniem oraz przewozem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz lub materiały sypkie

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania i transportu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, jak również wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach oraz gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]